تاریخچه

تاریخچه :

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در ابتدا تحت نام شرکت سهامی صنایع داروئی بین المللی ( آی. دی. آی ) در تاریخ 20 تیر ماه 1347 فعالیت خود را آغاز نمود و در تاریخ 20/3/1362 نام شرکت به شرکت داروئی و بهداشتی لقمان (سهامی خاص ) تغییر نام یافت .

 در سال 1371 به  سهامی عام تغییر یافت و از تاریخ 23/3/1371 سهام شرکت در فهرست نرخهای تابلوی بورس اوراق بهادار درج شده است.