تولید

بخش تــولید شــرکت داروئـــی و بهـداشتی لقمان (سهامی عام) با دیدگاه بهبود مستمردرتلاش است که با رعایت دقیـــق اصــول GMP و بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی ، محصولاتی با کیفیت مطلوب تولید نماید.دراین راستا با بهره گیری از مجهزترین دستگاهها  وجدیدترین روشهای ساخت و با اتکا بــردانش وتجــربه کارکنان متخصص ، در جهت ارتقـــاء کیــفی محصولات دارویی کشور گام می بردارد. پرسنل تولید شامل حدود 450 نفر از افراد متخصص و نیمه متخصص  (دارای مدارک دیپلم تا درجه دکترای داروسازی) است که در بخشهای مختلف فعالیت می کنند.

واحد تولید ازبخشهای مستقل ذیل تشکیل شده است:

1- آمپول (Ampoule)

2- کارپول (Carpule)

3- ویال مایع تزریقی (Injection Liquid Vial)

4- نیمه جامدات (Semi Solid)

5- مایعات خوراکی (Oral Liquid)

6- جامدات آنتی بیوتیک (Antibiotics Solid)

7- جامدات عمومی 1 (General Solid 1)

8- جامدات عمومی 2 (General Solid 2)

9- سفالوسپورین خوراکی (Oral Cephalosporin)

10- سفالوسپورین تزریقی (Injection Cephalosporin)

11- پنی سیلین خوراکی (Oral Penicillin)

12- پنم تزریقی (Injection Penem) 

13- بسته بندی (Packaging)