تحقیق و توسعه

واحد تحقيق‌ و توسعه‌ شركت‌ دارویی و بهداشتی لقمان با باور این نکته که رشد و اعتلاء صنعت داروسازی حاصل تحقیق و توسعه و پروژه های جدید داروئی است و با توجه به داروهای مورد نیاز جامعه و با هدف بهبود و ارتقاء کيفيت محصولات، از جدیدترین فناوری روز  و متخصصين‌ مجرب و امکانات دستگاهی پیشرفته‌ بهره می جوید تا  با لحاظ بهترین فرمولاسیون و نیز بازنگری در فرمولاسیون داروهای قدیمی فرآيندهاي‌ توليد و كنترل‌ كيفي ‌محصولات ‌را بهبود بخشد 

بخشی از وظایف این بخش به شرح زیر است:

1- فرمولاسیون محصولات جدید

2- اصلاح فرمولاسیون فراورده های موجود در جهت ارتقای کیفیت محصولات

3 - ابداع روش آنالیز و اعتبار دهی به آن

4- همکاری پژوهشی در جهت ارتقای تکنولوژی و دستیابی به تکنولوژی های برتر

5- مطالعات برون تن و درون تن

کارشناسان بخش تحقیق و توسعه  پس از انتخاب محصول مناسب ، فرمول پیشنهادی خود را برای دارو ارائه می دهند وپس از انجام آزمایشهای معتبر روی مواد اولیه وتطابق نتایج بدست آمده با رفرانس های معتبر ،اقدام به ساخت دارو می شود و پس از آماده شدن دارو، آزمایشات مورد نیاز بر روی محصول و تست های پایداری انجام می شود که مجددا" در صورت تطابق نتایج با رفرانس های معتبر ، اقدام به تهیه پرونده ساخت دارو (CTD ) می شود .

سپس  پرونده به وزارت بهداشت ارسال شده و توسط کارشناس وزارت بهداشت بررسی می شود و اشکالات موجود در آن توسط واحد تحقیقات برطرف شده و نهایتا" پروانه ساخت دارو صادر می گردد و این پروانه هر چهار سال یک بار توسط این واحد تمدید می شود.