لقمان خبر

 

  • در تاریخ 24 تیرماه 1402 راس ساعت 9 صبح با حضور بیش از 83 درصد از مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شد و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 ارائه گردید.
  • پس از چند سال وقفه صادرات محصولات تولیدی لقمان از سر گرفته شد.