خط مشی کیفیت شرکت دارویی و بهداشتی لقمان

 

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان ( سهامی عام ) به عنوان عضوی از حوزه مراقبت سلامت با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه تولید محصولات دارویی  انسانی در جهت ارتقاء كيفيت و مشتري­مداري، حفظ و حراست محيط­زيست، حفــظ سلامت و ايمني شغلی و نیز ایجاد صلاحیت کارکنان و كسب رضايت كليه ذينفعان به ویژه مشتریان و به عنوان توليد­كننده انواع محصولات دارویی­، موارد ذيل را در خط ­مشي خود جهـت استقرار قوانینcGXP  طبق مقررات و استانداردهای سازمان غذا و داروی ایران و همچنین سيستم مديريت یکپارچه (IMS) بر­اسـاس استانـداردهاي بين­المللي شامل ISO 9001:2015­، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 و همچنین استانـدارد ISO 10015:2019 و ISO 10002:2018 مدنظر قرار داده­ است:

1- دسترسی به زمینه های تولید داروهای ایمن و موثر جهت بهبود و تندرستی بیماران.

2- شفافیت در برقراری الزامات قانونی، نظارتی و کیفیتی فرآیند تولید.

3- فراهم نمودن یادگیری و کشف فرصت ها و تجربیات جدید در زمینه های رضایتمندی ذینفعان و مشتریان.

4- پیاده­سازی تفکر مبتنی بر ریسک و ایجاد کارگروه­هایی از جنبه­های متفاوت جهت شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک­های سازمان.

5- ایجاد، بهبود و اصلاح روش­هاي اجرايي، بكارگيري و نگهداشت تجهيزات توليدي مناسب به منظور حفظ و ارتقا كيفيت محصولات و افزايش بهـره­وري.

6- توسعه بازارهاي صادراتی خارجی محصولات توليدي بر اساس آخرین الزامات کیفی و ثبت صادرات محصولات تولیدی در آن بازارها بر اساس آخرین الزامات کیفی.

7- تعهد به رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با خطرات ایمنی و بهداشت شغلی، پیشگیری از مصدومیت و بیماری، بهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و عملکرد با توجه به التزام کاهش ریسک­های شغلی و مخاطرات در راستای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.

8- توانمندسازی منابع انسانی به منظور ارتقا انگیزه، مشارکت و دانش در کارکنان و بهبود سیستم آموزش.

9- تبعیت از الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با جنبه­های محیط­زیستی، بهبود مستمر، اجرای مدیریت پسماند و کنترل ضایعات در راستای تحقق پیشگیری از انواع آلودگی محیط­زیست و تفکیک ضایعات از مبدا با رعایت استانداردهای ملی و بین­المللی با توجه به پیاده سازی استقرار سیستم مدیریت محیط­زیستی در فرهنگ سازمانی و همچنین صیانت از محیط­زیست در راستای احترام به جامعه و توجه به توسعه پایدار.

10- مدیریت مصرف بهینه منابع و انرژی به عنوان صنعت دوست دار محیط­زیست.

11- سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه  به جهت دستیابی زمینه های رشد و توسعه

ما باورهای فوق را در محیطی پویا، همراه با تعهد و تعلق سازمانی، شفافیت و صداقت، نوآوری همراه با حفظ ارزش های انسانی سر لوحه عملکرد و فعالیت خود قرار می دهیم .

 

دکتر میثم نورمحمدی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره