ماموریت

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با قریب 50 سال سابقه درخشان در نظام سلامت کشور برآنست؛

بواسطه مدیریت بهینه زنجیره تحقيق و توسعه، تامین مواد موثره دارویی، توليد و عرضه سبد به‌روز و متنوعی از اقلام و فرآورده‌های دارویی ایمن، اثربخش و منطبق با استانداردهای کیفی، در راستای ارتقای سطح سلامت در جامعه هدف خویش، نقشی کلیدی ایفا نماید.

بدین منظور این شرکت برآنست بواسطه استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی، توسعه محصولات جدید و نوآورانه، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، ارتقای مستمر بهره‌وری و تعالی پایدار سازمانی، بکارگیری دانش و فناوری‌های نوین، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای سرمایه‌های فکری و دانشی و نیز ایفای مسئولیت‌های زیست محیطی و اجتماعی، همواره در راستای تامین منافع کلیه ذینفعان خود اهتمام ورزد.

بیانیه چشم‌انداز

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در افق 1404، شرکتی است؛

ارزش‌آفرین، متعهد در قبال ذینفعان، بهینه و بهره‌ور، متعالی و هم‌افزا،
دارای جایگاه شایسته در نظام سلامت کشور و برخوردار از قابلیت‌های رقابتی ممتاز در تراز جهانی